El somni de Llúcia, Eden Serrano i Antonio Espinosa (2011)

El somni de Llúcia

Ítems

Descripció

Metàfora

 

Símil

 

Eufemismes

 

Paradoxa

 

Aposició

 

Trets característics del parlar dels actors

 

Activitats

De recepció El somni de Llúcia, Edén Serrano i Antonio Espinosa (2011)

1.      Escriu la síntesi d’aquest curtmetratge.

2.      Elabora una llista de les figures retòriques i una petita descripció de cadascuna.

3.      Completa la fitxa dels ítems del curtmetratge.

4.      A partir del curtmetratge, fes un glossari on hi apareguin totes les paraules o expressions que ens donen pistes per identificar el parlar.

5.      Com interpretes el final d’aquest curtmetratge? Quina creus que és la moralitat?

De producció El somni de Llúcia, Edén Serrano i Antonio Espinosa (2011)

1.      En grups de tres o quatre inventeu quin seria el somni d’en Quim. Cal que presenteu una versió escrita i feu la lectura dramatitzada davant de tota la classe.

Llenguatge i tècniques audiovisuals

1.      Digues com és el muntatge d’aquest curtmetratge. Trobaràs la informació necessària a https://www.xtec.cat/~xripoll/edicio.htm

Pantalla de lectures

Àngel Guimerà, Terra baixa: drama en tres actes, Barcelona: Selecta-Catalònia, 1986, 8a ed.

1.      Reflexiona sobre el triangle amorós que apareix a Terra baixa.

2.      Deferència entre els diferents tipus d’amor que coneguis. Quins tipus d’amor trobem a Terra baixa? I a El somni de Llúcia? 

El somni de Llúcia, Edén Serrano (2011).pdf (268844)