Incomunicació, Jordi Álvarez Lladós (2007)

 

Incomunicació

Ítem

Explicació

Ordre

Analepsi

Prolepsi

Duració

Pausa

Escena

Sumari

El·lipsi

Perspectiva

No focalitzada

Focalització externa

Focalització interna

Veu narrativa

Narrador extradiegètic

Narrador intradiegèti

 

Activitats

·         De recepció del curtmetratge Incomunicació, Jordi Álvarez (2007)

 

1.      Escriu la sinopsi del curt.

 

2.      Comenteu la fitxa tècnica dels ítems entre tota la classe. Cal analitzar tots els elements que hi són presents i donar una explicació raonada sobre si apareixen en el curtmetratge o no.

 

3.      Digues quins són els elements de la comunicació i relaciona’ls amb el curtmetratge.

 

4.      Explica quina o quines són les funcions bàsiques del llenguatge d’aquest curtmetratge.

 

 

5.      El monòleg que trobem abans que aparegui el títol, quina funció fa?

 

·         De producció del curtmetratge Incomunicació, Jordi Álvarez (2007)

 

1.      Busca informació sobre les tecnologies de la comunicació i explica l’impacte que tenen en la teva vida quotidiana. Extensió 20 línies.

Llenguatge i tècniques audiovisuals

1.      Exemplifica, mitjançant el curtmetratge, les diferències bàsiques entre el guió literari – seqüenciació, diàlegs i acotacions tècniques - i el tècnic – especificacions visuals- .

 

2.      Completeu aquest esquema[1]:

 

Relat

Presentació

                          Arrancada

Gènere

Conflicte

                   Plot point #2

 

Plot point #1

 

 

Clímax

Temps

Unitat seqüencial #1

 

Seqüències/escenes/sets

Unitat seqüencial #2

 

Seqüències/escenes/sets

Unitat seqüencial #3

 

Seqüències/escenes/sets

 

 

 

 

 

                          zona de situacions                        zona d’accions

Pantalla de lectures

Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta, Barcelona: Edicions 62, 1979

Fet d’armes”, Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders (1942)

1.      Llegeix aquesta crònica i digues perquè considerem absurd el diàleg que estableixen l’enemic i l’autòcton al principi de la narració.

 

2.      Tot el conte està al servei d’un mateix tema: l’absurditat de la guerra. Cerca cinc exemples que reflecteixin aquesta concepció.

 

 

3.      Si ens fixem en el curtmetratge, els protagonistes també es troben immersos en una guerra interior i de parella. Explica el sentit bèl·lic – tant figurat com no figurat - de la frase “Fets, no paraules”.

 

4.      Llegeix la crònica Els catalans pel món i fixa’t com tracta el tema de la guerra. Després compara-ho amb Fet d’armes.

 

5.      Cerca informació sobre la guerra civil espanyola (data, detonant, bàndols, exili...)