Silenci, Sergi Rubió (2007)

Silenci

Ítems

Descripció

Capacitat de comunicació oral

 

·         Muller

 

·         Marit

 

·         Fill

 

Habilitats de convicció oral

 

·         Muller

 

·         Marit

 

·         Fill

 

Capacitat d’adaptació

 

·         Muller

 

·         Marit

 

·         Fill

 

Llenguatge no verbal

(expressió de la cara, gestos de les mans, posició del cos...)

·         Muller

 

·         Marit

 

·         Fill

 

Activitats

De recepció del curtmetratge Silenci, Sergi Rubió (2007)

1.      Escriu la sinopsi del curtmetratge.

2.      Completeu la fitxa dels ítems sobre el curt i comenteu-la oralment entre tota la classe.

3.      Quin creus que ha estat el detonant de la situació que s’explica al curtmetratge?

4.      Fixa’t en la traducció. Explica els avantatges que té aquest curtmetratge gràcies a la traducció.

5.      Explica amb les teves pròpies paraules, 8 – 10 línies, que és l’amor per tu.

De producció del curtmetratge Silenci, Sergi Rubió (2007)

1.      En grups de tres o quatre penseu una situació quotidiana on hi jugui un paper molt important la comunicació – verbal i no verbal -. Després representeu-la davant de tota la classe.

Caldrà que doneu a la professora una còpia del guió que fareu servir i la traducció a l’anglès d’aquest. La representació ha de durar entre tres i cinc minuts.

Llenguatge i tècniques audiovisuals

1.      Quina és la finalitat de l’enquadrament de la primera escena?

Enquadrament: és l’espai delimitat pel rectangle que s’interposa entre l’ull humà i els objectes o personatges que volen ser captats amb la càmera.  Finalitats:

·         Descriptiva: es pretén presentar la realitat amb una visió objectiva.

·         Narrativa: es vol donar els elements necessaris per tal que s’entengui objectivament l’acció.

·         Expressiva: es busca introduir més a l’espectador en el món d’allò narrat o fer-li entendre el punt de vista del director.

·         Simbòlica: es busca introduir dins de l’enquadrament uns elements que subratllin, expliquin o donin profunditat psicològica... a l’acció, personatges o objectes presentats.

2.      Digueu quin és el centre d’atenció de l’última escena i quin tipus de forma utilitza per l’enquadrament (triangle, triangle doble, diagonal o amb resultants de línia corba o trencada)

Pantalla de lectures

Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta, Barcelona: Edicions 62, 1979

Coses de la providència”, Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders (1954)

1.      Llegeix la crònica Coses de la providència i digues quin és el tema central.

2.      Cerca informació sobre l’estil de Calders i les característiques principals de la seva obra.

3.      Transforma el curtmetratge que acabes de veure en un conte de Pere Calders.

Silenci, Sergi Rubió (2007).pdf (370689)