Terra baixa d'Àngel Guimerà, Carlos Sanz García (2013)

Terra baixa, d’Àngel Guimerà

Ítems

Descripció

Simbologia

 

Personatges

 

(breu descripció mixta – física i psicològica – i diferenciar entre plans i rodons)

·         Manelic

 

·         Marta

 

Reflexió personal sobre la terra baixa i la terra alta – diferències i contrastos en el context de l’obra i l’època actual -.

 

 

 

Activitats

De recepció del viedeolit Terra baixa, Carlos Gracía Sanz (2013)

1.      Comenteu entre els companys la sinopsi de Terra baixa.

2.      Busca informació sobre l’obra Terra baixa i la influència que va exercir en altres literatures.

3.      Explica la diferència entre terra baixa i terra alta i el què representen.

4.      Completa la fitxa dels ítems d’aquest videolit.

De producció del videolit Terra baixa, Carlos García Sanz (2013)

1.      Manelic és un protitipus del bon salvatge de Rosseau. Busca informació sobre aquest concepte i digués perquè és certa aquesta afirmació.

2.      Entre tota la classe feu un col·loqui per respondre a la pregunta final del videolit. Cal que tingueu present la informació que haureu cercat sobre el concepte del bon salvatge.

Llenguatge i tècniques audiovisuals

1.      Com és el temps fílmic d’aquest videolit? (adequació, condensació, distensió, continuïtat, simultaneïtat, flash back, temps psicològic, el·lipsi...) Pots cercar informació sobre les diferències entre els tipus de temps a https://www.xtec.cat/~xripoll/temps.htm

Pantalla de lectures

Àngel Guimerà, Terra baixa: drama en tres actes, Barcelona: Selecta-Catalònia, 1986, 8a ed.

1.      Què ens transmet Marta en el primer monòleg de l’obra?

2.      Analitza la simbologia del món animal que hi ha en l’obra.

3.      Entre Marta i Manelic es crea un mur, com es trenca aquest mur i qui és el responsable?

4.      Llenguatge: cerca en l’obra un exemple de cada un dels ítems que es donen a continuació.

a.       Reiteracions

b.      Formes verbals arcaiques

c.       Formes pronoms populars

d.      Exclamacions

e.       Dialectalismes

f.       Vulgarisme morfològic

g.      Ús de castellanisme

h.      Onomatopeies

5.      Busca informació sobre els dialectes catalans i exemplifica el del videolit  i el d’Àngel Guimerà.

Terra baixa d'Àngel Guimerà, Carlos Sanz García (2013).pdf (405692)