Plantejament metodològic

Aquest projecte d’innovació està pensat per tal que els alumnes aprenguin a actuar amb la major independència possible donant valor a l’art, la literatura i les seves pròpies concepcions. Quan diem “les seves pròpies concepcions” ens referim que serà important l’opinió i les sensacions que desperten els curts en els alumnes – tot i que hi ha curts més commovedors que altres -. Sense la reflexió de l’estudiant no es podria dur a terme aquesta tasca i per tant el projecte quedaria mancat de significat. 
 

Pel que fa a l’organització concreta de la metodologia aprofitarem el quadre que proposa Breu i Ambròs (9:2011) amb petites diferències adaptades al nostre projecte:

Fitxa tècnica

Sinopsi

Activitats

Llenguatge i tècniques audiovisuals

Pantalla de lectures

Contracamp: aspectes didàctics per al professorat:

-          Elements de debat

-          Objectius formatius

-          Criteris d’avaluació

-          Web i altres referències


 

Les activitats es desenvoluparan tenint en compte la diversitat de l’aula; els ritmes o els estils d’aprenentatge marcaran la velocitat i el tipus d’explicació que requereix el grup en el qual estem portant a terme el projecte. Tal i com s’ha comentat anteriorment trobem dos tipus d’activitats: les de recepció i les de producció. Les de recepció són totes aquelles que estan lligades amb la comprensió dels conceptes literaris i del curtmetratge i, fins i tot, el propi curtmetratge i la lectura obligatòria que hi relacionem són activitats de recepció. Aquestes activitats tindran un llindar ampli de realització: es pretén atendre la diversitat dins de la mateixa aula i de manera inclusiva. Per exemple, l’anàlisi dels curts podrà ser més acurat i específic o general i abstracte, depenent de les capacitats de cada alumne. Això sí, s’exigirà a tots els alumnes el nivell d’excel·lència: cal que aprofitin i extreguin el màxim benefici de les seves capacitats. 

Breu i Ambròs, CinEscola: propostes didàctiques de cinema a primària i secundaria, Barcelona, Graó:2011