T'estimi (2014)

T’estimi

Ítems

Descripció

Espai fílmic

 

Color

 

So

 

Estructura

 

Lèxic

(anota aquelles paraules que t’han resultat més difícils d’entendre)

Explica breument el que sàpigues sobre l’aranès

 

Anota la sensació i el sentiments que et desperta aquest curtmetratge

 

Activitats

De recepció del curtmetratge T’estimi, Rubias de Saviela (2014)

1.      Busca informació sobre Josèp Romanilha i la seva influència.

 

2.      Quin és l’objectiu d’aquest curtmetratge?

 

3.      Cerca informació sobre l’aranès i comparteix-la amb els teus companys.

 

4.      Després de llegir i comparar les diferents informacions, què creus que està passant actualment a la Vall d’Aran? I a Occitània?

 

5.      Pensa dues estratègies per tal que l’ús de l’occità es normalitzi i justifica-les.

 

 

De producció del curtmetratge T’estimi, Rubias de Saviela (2014)

1.      En grups de tres o quatre feu un vídeo defensant la riquesa lingüística. Cal que empreu, al menys,  una frase en anglès i una en occità.

 

Llenguatge i tècniques audiovisuals

1.      Completa la fitxa dels ítems del curtmetratge.

 

Pantalla de lectures

Josèp Romanilha, Contes de Provença, Martorell: Adesiara, maig 2010

1.      Després de llegir el conte La vara cerca imatges que l’exemplifiquin.

 

2.      Tenint en compte la informació sobre Frederic Mistral i Josèp Romanilha, fes una carta com si fossis Romanilha dirigida cap a Mistral on li has d’explicar que estàs  molt interessat en la seva obra. Cal que tinguis en compte l’estil de Romanilha que has pogut observar en els contes.


T'estimi (2014).pdf (375031)