Yo tb tq, Dani Montes (2013)

Yo tb tq

Ítem

Explicació

Personatges principals

(breu descripció mixta – física i psicològica – i diferenciar entre plans i rodons)

Personatges secundaris

 

Narrador

Extern

(omniscient, observador o editor)

Intern

( protagonista o testimoni)

Perspectiva

No focalitzada

Focalització externa

Focalització interna

Tipus de diàleg

Espontani

Planificat

Activitats

·         De recepció del curtmetratge Yo tb tq, Dani Montes (2013)

 

1.      Completeu la fitxa tècnica sobre els ítems que cal observar en el curtmetratge.  

 

2.      Escriu un possible desenllaç per la primera parella que apareix en pantalla, la del mòbil. L’extensió ha de ser entre sis i deu línies.

 

3.      Busca al diccionari la paraula comunicació i comenta-la amb les teves paraules. Quina és la transcendència de la comunicació en les relacions socials actuals?

 

4.      Tria tres exemples que mostrin la importància de la comunicació no verbal en el curtmetratge. 

 

5.      Formuleu un debat amb el grup classe sobre “les noves tecnologies afecten negativament a les relacions personals?”. Recordeu que abans de començar el debat cal que prepareu un esquema amb el punts que defensareu i el motiu pel qual ho feu.

 

·         De producció del curtmetratge Yo tb tq, Dani Montes (2013)

 

1.      Feu la traducció d’aquest curtmetratge al català. Cal que tingueu en compte tots els elements del curt i parar especial atenció amb els sentits figurats, les frases fetes, la fraseologia típica de la llengua que no admet traducció literal....

 

Per poder fer una bona traducció podeu consultar https://www.slideshare.net/JdCaFe/tcnicas-de-traduccin-12741746

 

Llenguatge i tècniques audiovisuals

1.      Els travellings són un tipus de moviment de la càmera i es poden dur a terme físicament – desplaçant la càmera – o bé òpticament – per mitjà del zoom -. Busca:

o   Travelling de profunditat d’aproximació (la càmera es trasllada d’un pla llunyà a un altre de més proper)

o   Travelling vertical (la càmera puja o baixa acompanyant el subjecte)

o   Travelling paral·lel (la càmera acompanya el motiu lentament)

 

2.      Escriu una reflexió personal sobre la importància de la música al cinema. Extensió sobre les vint línies.

Pantalla de lectures

Pere Calders, Cròniques de la veritat oculta, Barcelona: Edicions 62, 1979

La clara consciència”, Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders (1938)

1.      Cerca informació sobre els contextos i les influències que va tenir Pere Calders:

a.       El grup de Sabadell

b.      La cultura mexicana

c.       Realisme històric. Realisme màgic

2.      El destí és un dels elements més marcats en aquesta crònica. En relació al curtmetratge que acabes de veure, quin és l’imapcte de les xarxes socials en el destí dels protagonistes? Relaciona-ho amb el dels protagonistes de la crònica.

 

3.      Reescriu el final d’aquesta crònica on es vegi la clara influència de les xarxes socials en el destí dels personatges.

 

4.      Quines coses absurdes creus que fa la societat actualment i perjudica als ciutadans?

 

5.      Llegeix la crònica i compara el destí en aquesta crònica i en El desert.

 

 

6.      Canvia el títol del llibre de Pere Calders i justifica la teva elecció. 

Yo tb tq, Dani Montes (2013).pdf (403,6 kB)