Sobre la proposta 

Aquesta proposta didàctica rau en la cerca de la resposta a “Quin element no funciona a 3r d’ESO pel que fa a l’adquisició de conceptes lingüístics i literaris?”. Partint de buscar la millora d’un dels problemes que es van valorar durant el període de pràctiques – visionat de pel·lícules senceres sense un aprofundiment real i, conseqüentment, esdevenia recés intel·lectual per als alumnes – s’arriba a la conclusió que la idea inicial assoleix una bona base però el desenvolupament no. 

Així és, el que s’intenta mostrar en aquest projecte no és una resposta plausible sinó una nova metodologia per treballar la literatura, i també la llengua, a l’aula. És una modificació de les condicions inicials amb una clara intenció de millora en els resultats. Se centren les expectatives en els interessos i les motivacions de l’alumnat per tal d’aconseguir un interès real per part seva. Es mostra als alumnes l’ús pràctic de la literatura, cosa que desperta atractiu immediat en els estudiants. 

És volgut que l’alumnat no treballi els curtmetratges com un objecte complementari de la literatura, sinó que faci una primera incursió en el llenguatge i les tècniques cinematogràfiques. 

El fet de presentar la realitat de la literatura catalana en forma de curtmetratge dóna, als alumnes, la possibilitat d’aprendre i aplicar una nova metodologia pel que fa a la resolució, basada en la identificació dels ítems establerts. Amb els curtmetratges, a banda de treballar aspectes de la literatura, ens serviran per exemplificar situacions de conflicte que posin a prova les habilitats socials de l’alumnat.

Cal que els estudiants vegin la utilitat pràctica de la literatura i també valorin el cinema com un art. Actualment, una concepció força estesa entre els joves és que la literatura és art però antic i el cinema és oci modern[1]. El que es pretén és que valorin la literatura i el cinema com expressions artístiques actuals. És important mostrar als alumnes que els orígens de la nostra literatura els trobem en la tradició popular – oralitat, llegendes, rondalles... – per tal que se sentin més propers a la literatura i es desfaci la idea que és un element restringit a les elits.[1] Aquesta afirmació l’hem extret d’un sondeig previ entre els alumnes de 3r d’ESO durant el període de pràctiques. L’alumnat concebia el visionat de pel·lícules com un recés intel·lectual en què el docent explicava certs elements que es treballarien posteriorment. 

 

Als nostres usuaris

El corpus de curtmetratges que s’ha creat per a aquest projecte està encastat dins dels objectius que determina el currículum per a l’alumnat de 3r d’ESO a Catalunya. Cal que l’alumnat comprengui que la literatura forma part d’altres manifestacions artístiques i que reconegui que la literatura catalana forma part de la literatura universal. És per aquest motiu que s’introdueix un curt breu en occità sobre Mireia, Frederic Mistral. Val a dir que aquí hi ha una doble voluntat: d’una banda plasmar als alumnes les relacions literàries en segles anteriors i la influència de la literatura catalana, i de l’altra donar a conèixer als alumnes la llengua occitana, atès que és llengua cooficial a Catalunya des de 2010.